Reklamacje


Na podstawie dowodu zakupu (paragonu) klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w ciągu dwóch lat od daty zakupu.

Towar należy odesłać na adres:
Biuro P.H.U. "Boyar"
Pl. Kazimierza Pułaskiego 7/16
10-515 Olsztyn

Do przesyłki należy dołączyć oryginalny dowód zakupu, jak również wydrukowany i wypełniony formularz reklamacyjny. Formularz dostępny jest w wersji pdf i znajduje się TUTAJ. Reklamowane obuwie musi być czyste, suche oraz zasznurowane. W przeciwnym wypadku zastrzegamy sobie prawo do odmówienia rozpatrzenia zgłaszanej reklamacji. Klient zobowiązany jest do dostarczenia reklamowanego towaru na własny koszt.

Reklamacji nie podlegają m.in.:
Mechaniczne uszkodzenia obuwia powstałe z przyczyn innych niż wada tkwiąca w obuwiu, uszkodzenie będące rezultatem braku lub niewłaściwej konserwacji obuwia, uszkodzenia powstałe w wyniku użytkowania obuwia niezgodnie z jego przeznaczeniem, jak również naturalne zużywanie się obuwia.